KVO LUN sekcijska garažna vrata i automatizacija kolnih prilaza

Uvjeti korištenja

Ovdje definirane odredbe ("Uvjeti korištenja") odnose se na korištenje web stranica www.kvolun.hr te svih ovdje ponuđenih sadržaja i web servisa. Korištenjem ovih web stranica i ponuđenim web servisima na njoj, prihvaćate sve uvjete koje je definirao Kvolun d.o.o.

Kvolun d.o.o. može Opće uvjete korištenja povremeno ažurirati pa Vas molimo da ih s vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje ovih web stranica i nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na takve modificirane uvjete. Ako se s ovim Općim uvjetima korištenja ne slažete, niste ovlašteni za pristup i korištenje ovih web stranica i web servisa ponuđenih na njoj.

Autorska prava

Kvolun d.o.o. ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica. Od strane Kvolun d.o.o. ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i uporabu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja Kvolun d.o.o. i materijali se koriste samo u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe.

Svako pregledavanje, preuzimanje, uporaba i dr. bilo kojeg dokumenta objavljenog na ovim web stranicama, podrazumijeva Vaše prihvaćanje Općih uvjeta korištenja ovih web stranica.

Ukidanje web stranica

Kvolun d.o.o. ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificirati ili ukinuti ove web stranice ili web usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodne obavijesti. Kvolun d.o.o. neće biti odgovoran ni Vama niti nekoj trećoj strani za promjenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili web servisa. Stavke ovih Općih uvjeta korištenja su važeće unatoč mogućem ukidanju ovih web stranica ili ponuđenih web servisa.

Linkovi

Ove web stranice mogu sadržavati linkove na ostale web stranice ili izvore. Kvolun d.o.o. NIJE odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a NIJE odgovoran niti za sadržaj koji je putem njih dostupan; mogućnost korištenja ili točnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.

Napomene:

Kvolun d.o.o. NE GARANTIRA: DA JE SADRŽAJ NA OVIM WEB STRANICAMA OSLOBOĐEN OD POGREŠAKA ILI POGODAN ZA SVAKU SVRHU; DA ĆE OVE WEB STRANICE ILI WEB USLUGE FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA ILI PREKIDA; DA ĆE BITI ODGOVARAJUĆI ZA VAŠE POTREBE, ODNOSNO NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

Prestanak korištenja

Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima korištenja ili ako niste zadovoljni web stranicama ili web uslugama koje Kvolun d.o.o. pruža, prekinite s korištenjem ovih web stranica i web Kvolun d.o.o. NIJE ODGOVORAN VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA, POVEZANA S ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPORABE, POGREŠNE UPORABE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPORABE KVOLUN WEB STRANICA ILI WEB USLUGA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI BAZIRANO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEOVISNO O NAŠOJ OBAVJEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, Kvolun d.o.o. SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI NUŽAN JE PREDUVIJET KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA I WEB USLUGA.

Modifikacija Općih uvjeta korištenja

Bilo kakve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane Kvolun d.o.o., na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama, od strane Kvolun d.o.o., odmah postaje važeća, a svako daljnje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

Vlasnik ovih web stranica je:

Kvolun d.o.o.

Požarinje 42

10 000 Zagreb

Sve upite koji se odnose na ove Opće uvjete korištenja možete uputiti na gore navedenu adresu ili nas kontaktirati putem E-mail.

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naših web stranica !

Copyright by KVOLUN © 2012 Uvjeti korištenja